Wat is NL-Alert?

NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In dit bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. Ga nu naar de NL-Alert instelhulp op www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

In welke situaties zet de overheid NL-Alert in?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer.

Wat moet ik doen om NL-Alert te kunnen ontvangen?


Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit nog zelf doen. In de toekomst is NL-Alert standaard ingesteld op de meeste toestellen die in Nederland worden verkocht. Ga nu naar de NL-Alert instelhulp en stel je mobiel in.

Hoe weet ik dat ik mijn telefoon goed heb ingesteld voor NL-Alert?

Kijk op de instelhulp of je je telefoon goed hebt ingesteld. De overheid zendt regelmatig een controlebericht uit. Wanneer je het controlebericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

Wat staat er in een NL-Alert?

In een NL-Alert staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Het bericht begint altijd met het woord ‘NL-Alert’.

Een voorbeeld: NL-Alert 22-05-2015 13:05: explosiegevaar LPG-wagen. N651 bij Iependaal. Verlaat direct gebied binnen straal 500 mtr.

Wat moet ik doen als ik een NL-Alert ontvang?

Lees het bericht zorgvuldig, informeer de mensen om je heen en volg het advies zo snel mogelijk op.

Wat is het dekkingsgebied van NL-Alert?

Overal in Nederland waar mobiele telefoons bereik hebben, kun je NL-Alert ontvangen.

Ik kan geen NL-Alert ontvangen op mijn telefoon. Wat nu?

NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. NL-Alert maakt deel uit van een compleet pakket aan middelen dat de overheid kan inzetten, zoals de sirenes, regionale calamiteitenzenders en sociale media. In het geval van een noodsituatie kun je ook via deze andere middelen worden geïnformeerd. Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen die een NL-Alert ontvangen ook direct de mensen om hen heen informeren, zoals collega’s, klasgenoten en familie.

Waarom is NL-Alert geen sms?

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem.

Waarom is er geen NL-Alert app?

Een app voldoet niet aan de belangrijkste eigenschappen van NL-Alert. Een app werkt namelijk niet als het netwerk overbelast is. Juist bij noodsituaties kan dat voorkomen. NL-Alert werkt wel als het netwerk overbelast is, doordat NL-Alert werkt op een wijze die vergelijkbaar is met een radiosignaal. Daarnaast is NL-Alert anoniem waardoor de privacy niet in het geding is.

Ik woon in een grensstreek en maak gebruik van buitenlandse netwerken. Kan ik op buitenlandse netwerken ook een NL-Alert ontvangen?

Nee, je kunt alleen op Nederlandse netwerken NL-Alert ontvangen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over NL-Alert?

Ga naar de website www.nl-alert.nl Staat het antwoord op je vraag niet op de website? Neem dan contact op met ‘Informatie Rijksoverheid’ via www.rijksoverheid.nl/contact. Je kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur (lokaal tarief).