Ogen-en-oren-van-de-wijk

Wijkpreventie is een burgerinitiatief met als doel het creëren en in stand houden van een veilige- en leefbare wijk/buurt door inzet van de buurtbewoners zelf en goede samenwerking met partners.

Wat verwachten wij van u?

•U bent meerderjarig (18 jaar of ouder).
•U bent woonachtig in de wijk of buurt waar het wijkpreventieteam actief is.
•U bent integer, betrouwbaar en van onbesproken voorbeeldgedrag (u heeft geen bezwaar tegen
verificatie door de gemeente bij de politie).
•U bezit goede contactuele eigenschappen.
•U bent bereid deel te nemen aan een workshop
•U bent bereid deel te nemen aan preventieve voetrondes in uw wijk of buurt op dagen en tijdstippen dat het u schikt.
•U gedraagt zich tijdens de voetronde niet provocerend of gewelddadig.
•U nuttigt geen alcoholhoudende drank of andere geestverruimende middelen voor of tijdens de voetronde.
•Na uw aanmelding ontvangt u o.a. een deelnemersbewijs, een wijkpreventiehesje, een zaklamp en een notitieboekje.
•Deze middelen blijven eigendom van het Bewonersplatform Kerkrade en dienen bij beëindiging van deelname weer ingeleverd te worden.
•Tijdens de voetronde let u op alle mogelijke problemen zoals defecte straatverlichting, gedumpt afval of ongewenst (crimineel en overlastgevend) gedrag.
•Na iedere ronde rapporteert u alle bevindingen.
•Gecombineerd met deelname aan het wijkpreventieteam kunt u op vrijwillige basis deelnemen aan verschillende cursussen. Bijvoorbeeld EHBO & Reanimatie/AED, verkeersregelaar of brandpreventie.
•Er worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd die u kunt bijwonen.


Wat mag u van ons verwachten?

•U wordt prima op uw nieuwe uitdaging voorbereid.  O.a. door deelname aan introductie workshop(s) door de politie (o.a. herkennen verdacht gedrag, communicatieve vaardigheden) en/of partners.
•Wij organiseren regelmatig gezamenlijke-, thematische rondes waarbij wij nauw samenwerken met partners
•Wij begeleiden u bij het gebruik van onze WhatsApp groep, verbindingsmiddelen etc.

Interesse?
naam, voornaam, geboortedatum, adres, (mobiele)telefoonnummer en e-mail adres mailen naar kerkrade@wijkpreventieteam.nl
Er wordt contact met u opgenomen!

Wijkpreventieteam Kerkrade